Informujemy uprzejmie iż w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz powołując się na : Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniachz zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawz dnia 31 marca 2020 r ( Dz U z 2020 poz 568 )z późniejszymi […]

Read More →

Zalecenia dotyczące zakrywania ust i nosaZgodnie ze Znowelizowanym Rozporządzeniem, dotyczącym COVID-19 jest obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym: 1.w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, […]

Read More →

SM AM wzywa lokatorów o nieskładowanie w boksie na tzw.gabaryty: opon samochodowych,odpadów budowlanych(gruzu,płyt gipsowo-kartonowych oraz styropianu itp).   Informujemy że firma Remondis nie dokonuje wywozu tego typu odpadów. Uprzątnięcie i wywóz tego typu odpadów generuje dodatkowe koszty obciążające Spółdzielnię. Wywóz odpadów poremontowych oraz opon prosimy realizować we własnym zakresie.

Read More →

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aleja Majowa” w Gliwicach, aleja Majowa 12a tel. 32 231 77 21 zaprasza do składania ofert na: Remont instalacji elektrycznych ADM, WLZc wraz z przebudową liczników mieszkaniowych oraz przebudową złącza kablowegow budynku mieszkalnym wielorodzinnym al. Majowa 16 na terenie osiedla Aleja Majowa w Gliwicach. Oferty w zamkniętej kopercie z danymi oferenta należy składać […]

Read More →

Spółdzielnia Mieszkaniowa”Aleja Majowa”w Gliwicach informuje, że zgodnie z Art. 90 Ustawy o tarczy kryzysowej 1.0 zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia odwołania zagrożenia epidemiologicznego. O terminie Walnego Zgromadzeniai wyłożeniu materiałów celem zapoznania się poinformujemy Państwa zgodnie z § 19 Statutu SMAM na 21 dni wcześniej. Gliwice, 21.05.2020 r.

Read More →