Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Aleja Majowa” w Gliwicach informuje, że w związku z nagłą śmiercią Pani Prezes Anny Wojtok w dniu 11.11.2019 r. , Rada Nadzorcza na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 14.11.2019 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej p. Barbary Maladyn do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.