Szanowni Mieszkańcy


W związku z nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwracam się do wszystkich z apelem o stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz oraz lekarzy przekazywanych w codziennych relacjach w mediach, a w szczególności:
– częstego mycia i dezynfekowania rąk :
– dotykania paneli sterujących wind oraz domofonów górną częścią palców,
– ostrożnego używania uchwytów, poręczy i klamek, najlepiej przez jednorazową chusteczkę,
– częstego instruowania dzieci i młodzieży o właściwych sposobach zachowania.
Jednocześnie informujemy , ze raz dziennie jest przeprowadzana w każdej klatce dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów i wind, uchwytów wind i poręczy na parterze.

W administracji spółdzielni została wdrożona specjalna procedura obsługi interesantów. Bardzo proszę o dokładne jej przestrzeganie.
Z wyrazami szacunku,
W imieniu Zarządu i Pracowników Spółdzielni SMAM

Prezes Zarządu

Bożena Kania

W związku z zaleceniami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na zagrożenie koronawirusem aż do odwołania obowiązuje ograniczenie kontaktu z lokatorami i kontrahentami. Prosimy pukać w celu przywołania pracownika pełniącego dyżur .

Książeczki opłat wyłożone są w przedsionku Spółdzielni

Wszelkie sprawy typu: zamawianie książeczek czynszowych, zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych i innych spraw nie wymagających kontaktu osobistego należy zgłaszać telefonicznie 32 231-77-21 lub mailowo sekretariat@alejamajowa.pl