Informujemy, że w strefie mieszkańca zostały opublikowane nowe dokumenty. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:

  • Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania
    ścieków – uchwała.
  • Nowy regulamin windykacji.