Informujemy uprzejmie iż w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz powołując się na :

 • Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  z dnia 31 marca 2020 r ( Dz U z 2020 poz 568 )
  z późniejszymi zmianami
 • stanowisko Ministra Sprawiedliwości zawarte w piśmie
  z dnia 10 czerwca 2020 r
 • statut SMAM

zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków SMAM w 2020 roku nastąpi w terminie

6 tygodni od daty ogłoszenia zakończenia pandemii

W imieniu Zarządu SMAM