SM AM wzywa lokatorów o nieskładowanie w boksie na tzw.gabaryty: opon samochodowych,odpadów budowlanych(gruzu,płyt gipsowo-kartonowych oraz styropianu itp). 

 Informujemy że firma Remondis nie dokonuje wywozu tego typu odpadów.

Uprzątnięcie i wywóz tego typu odpadów generuje dodatkowe koszty obciążające Spółdzielnię. Wywóz odpadów poremontowych oraz opon prosimy realizować we własnym zakresie.