Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aleja Majowa”

w Gliwicach, aleja Majowa 12a

tel. 32 231 77 21

zaprasza do składania ofert na:

Remont instalacji elektrycznych ADM, WLZc wraz z przebudową liczników mieszkaniowych oraz przebudową złącza kablowego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym al. Majowa 16

na terenie osiedla Aleja Majowa w Gliwicach.

Oferty w zamkniętej kopercie z danymi oferenta należy składać w siedzibie Spółdzielni „Aleja Majowa” w Gliwicach przy alei Majowej 12A do dnia 30.06.2020 roku do godziny 14:00. Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi w siedzibie Spółdzielni
w dniu 01.07.2020 roku.
Warunki dopuszczenia do przetargu:

a) Wpłata na konto Spółdzielni wadium w wysokości 5.000,00 zł do
dnia 30.06.2020 r. do godziny 12:00

b) Wpłata na konto Spółdzielni kwoty 100,00 zł brutto tytułem opłaty
kosztów specyfikacji (dowód wpłaty do wglądu przy odbiorze
specyfikacji).

Konto do wpłaty: PKO BP I Oddział Gliwice nr
17 1020 2401 0000 0102 0039 0146

Materiały przetargowe do odbioru w siedzibie Spółdzielni od dnia 10.06.2020 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aleja Majowa” jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje pod nr tel. 32/231-77-21.

Gliwice, 09.06.2020 r.