Dostęp do strefy mieszkańca zarezerwowany jest dla członków spółdzielni.

W celu uzyskania danych dostępowych, prosimy o kontakt poprzez sekretariat.

 

INFORMACJA ZARZĄDU S.M.A.M.

 

Dokumenty umieszczane na stronie internetowej mają charakter informacyjny i są dla wglądu osób uprawnionych.

Nieupoważnione rozpowszechnianie jest naruszeniem poufności danych i może stanowić podstawę do wystąpienia przez spółdzielnię lub osoby, których dane dotyczą o ochronę prawną.