Biuro  SMAM  – 32 231–77-21

Tel. awa­ryjny SMAM – 507–188-432 (cało­do­bowy)

Awa­rie dźwi­gów – 32 233–28-96 (w dni powsze­dnie 800 — 2000, w święta 800– 1600)

Awa­rie elek­tryczne – 601–503-596

Awa­rie kana­li­za­cji – 32 234–45-19 (do godziny 15:00)
501–189-338, 501–173-042, 501–760-142
(cało­do­bowo)

Pogo­to­wie ratun­kowe – 999

Straż pożarna – 998

Poli­cja – 997

Straż miej­ska – 986

Cen­trum ratow­nic­twa – 112